Đang tải player vui lòng chờ chút...

Bậc Thầy Thương Gia

27
18

Bậc Thầy Thương Gia

The Merchant: Gaekju

Nội dung
    Chun Bong-Sam starts out working as a tout and eventually works his way to become a wealthy merchant.
Trailer