Đang tải player vui lòng chờ chút...

Các tập phim

Bức Tường Vô Hình

9
7

Bức Tường Vô Hình

Glamorous Temptation

Nội dung
    Drama series follows 3 characters: a woman experiencing a harsh fate, a woman that is jealous of her and a man set out to get revenge.
Trailer