Đang tải player vui lòng chờ chút...

Bước Ngoặt

3
0

Bước Ngoặt

Awl

Nội dung
    Bộ phim kể về câu chuyện của những người lao động bình thường, luôn chăm chỉ vào công việc của họ. Cuối cùng họ đoàn kết với nhau như một đội để biểu tình cho những áp bức khó khăn và giành lại sự công bằng trong công việc của họ.
Trailer