Đang tải player vui lòng chờ chút...

Cương Thi: Ân Oán Truyền Kiếp

34
10

Cương Thi: Ân Oán Truyền Kiếp

Blue Veins

Nội dung
    Hình Hoạt Trác là 1 cẩm y vệ triều Minh, 500 năm trước trong lúc chiến đấu với cương thi nên bị sét đánh thành người bất tử, 500 năm sau anh thu nhận Hà Niên (Huỳnh Hựu Nam) và Giản Tư Đình (Lục Vinh) làm đồ đệ làm pháp sư trừ tà.
Trailer