Đang tải player vui lòng chờ chút...

Khu Vườn Tình Yêu

1
1

Khu Vườn Tình Yêu

Nai Suan Kwan

Nội dung
    Anh ấy (Boy) một người đàn ông khắc nghiệt không có bạn bè và cũng không quan tâm đến cô gái nào cả. Cô ấy (Margie) là một cô gái mạnh mẽ luôn hỗ trợ gia đình. Khi đường đời đưa đẩy họ gặp nhau, họ ngay lập tức không ưa nhau. Nhưng như người xưa vẫn nói, chỉ một bước có thể thay đổi hận thù thành tình yêu …
Trailer