Đang tải player vui lòng chờ chút...

Các tập phim

Những Người Bạn

3
0

Những Người Bạn

Friends

Nội dung
    Tình yêu không phân biệt tuổi tác, ngôn ngữ, quốc gia...tất cả những lời nói đó, bạn có tin hay không? Tình yêu khiến bạn thay đổi rất nhiều, làm được rất nhiều điều để đạt được mục đích của mình...bạn có tin hay không? Tất cả sẽ được trả lời trong bộ phim Friends - Những người bạn, mà bạn sẽ xem sau đây.
Trailer