Đang tải player vui lòng chờ chút...

Ông Hoàng Khách Sạn

9
8

Ông Hoàng Khách Sạn

Hotel King

Nội dung
    Bộ phim kể câu chuyện đấu đá và tình yêu của tổng giám đốc Cha Jae Wan của khách sạn 7 sao CIEL muốn cướp khách sạn của người anh nghĩ là cha đã bỏ rơi 2 mẹ con anh khi xưa và người thừa kế duy nhất của khách sạn Ah Mo Ne.
Trailer