Đang tải player vui lòng chờ chút...

Rooftop Prince

4
3

Rooftop Prince

Hoàng Tử Gác Mái

Nội dung
    Bộ phim kể câu chuyện một vị thái tử thời đại Chosun vô tình vượt thời gian 300 năm đến Seoul năm 2012. Tại đây chàng đã gặp một người con gái giống với Thái tử phi đã mất của mình...
Trailer