Đang tải player vui lòng chờ chút...

Tuổi Nổi Loạn

3
2

Tuổi Nổi Loạn

Hormones

Nội dung
    Bộ phim khắc họa và phản ánh một cách chân thực về cuộc sống và những vấn đề trong trường học, ngoài trường học và các vấn đề về gia đình của các bạn trẻ Thái Lan ngày nay.
Trailer