Đang tải player vui lòng chờ chút...

Ỷ Thiên Đồ Long Ký

9
3

Ỷ Thiên Đồ Long Ký

The Heaven Sword And The Dragon Sabre

Nội dung
    Trương Vô Kỵ con của Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, vì luyện được Cửu Dương Chân Kinh và Càn Khôn Đại Na Di cho nên làm giáo chủ Minh giáo, biến Minh giáo thành 1 chính phái của Thiên hạ. Từ lúc nhỏ Vô Ky đã có cảm tình với Chu Chỉ Nhược phái Nga My, nhưng sau này khi gặp Triệu Mẫn quận chúa thì Vô Kỵ mới biết người mình thật sự yêu thương, Chu Chỉ Nhược quá yêu thành hận đối với Vô Kỵ cho nên đã lấy Tống Thanh Thư phái Võ Đang và phát hiện ra 1 phần của Cửu Âm Chần Kinh (Cửu Âm Bạch Cốt Trảo) trả thù Trương Vô Kỵ ...
Trailer