Đang tải player vui lòng chờ chút...

Click vào chữ CC trên player để thấy sub. Thank!

Cốc Cốc

2
3

Cốc Cốc

Knock Knock

Nội dung
    Ông bố mẫu mực ở nhà một mình. Bỗng đâu từ cơn mưa ào ạt ngoài kia có hai em gái đến gõ cửa xin mượn điện thoại để tìm nhà vì bị đi lạc. Nhã ý giúp đỡ cuối cùng lại trở thành màn ân ái nhục dục và trò chơi cút bắt chết người...
Trailer