Đang tải player vui lòng chờ chút...

Đạo Sĩ Hạ Sơn

11
3

Đạo Sĩ Hạ Sơn

Monk Comes Down The Mountain

Nội dung
    Thời kỳ dân quốc, chế độ quân phiệt lên ngôi, các thế lực giang hồ bang phái tung hoành, có một tiểu đạo sỹ Hà An Hạ chịu không nổi cảnh núi rừng tịch mịch đã lén trốn xuống núi, không ngờ bị cuốn vào một âm mưu tranh chấp giữa quân đội, bang phái, và người Nhật Bản...
Trailer