Đang tải player vui lòng chờ chút...

Điệp Viên 008

17
2

Điệp Viên 008

The Domestic 008

Nội dung
    Ở Châu Âu có 007, ở Trung Quốc có 008 cũng như ở HongKong có Châu Tinh Trì, ở Trung Quốc có Châu Tinh xxx. Phim Điệp Viên 008 - The Domestic 008 này được làm theo kiểu nhái phim Quốc Sản 007 của Châu Tinh Trì.
Trailer