Đang tải player vui lòng chờ chút...

Đợi Tình Yêu Trở Lại

0
1

Đợi Tình Yêu Trở Lại

Love Will Be Back

Nội dung
    Cuối đời Nguyên chiến tranh loạn lạc, đất nước Trung Hoa tan hoang tiêu điều. Đầu thời Minh, Chu Nguyên Chương thống nhất thiên hạ, để củng cố chính trị đã hạ lệnh di dân. Dưới gốc cây hòe, từng tốp thanh niên khóc tiễn biệt cha mẹ, gia đình ly tán, bị bắt buộc áp giải đi di dân.
Trailer