Đang tải player vui lòng chờ chút...

Đợi Tôi Ở Udagawa

2
2

Đợi Tôi Ở Udagawa

Wait For Me At Udagawa

Nội dung
    Tại khu phố Shibuya nhộn nhịp, Momose (Mario Kuroba) gặp người bạn cùng lớp Yashiro (Ryugi Yokota). Yashiro ăn mặc như con gái. Momose tiếp tục quan sát Yashiro và bị thu hút bởi cậu ta. Trong khi đó, Yashiro lại xấu hổ vì Momose biết mình ăn mặc như con gái.
Trailer