Đang tải player vui lòng chờ chút...

Đúng Của Hiện Tại Sai Của Sau Này

2
4

Đúng Của Hiện Tại Sai Của Sau Này

Right Now, Wrong Then

Nội dung
    Một câu chuyện, kể hai lần. Là chuyện đúng ở hiện tại, lại là sai của sau này. Phim được dàn dựng hết sức khéo léo và nhận được sự khen ngợi của khắp giới phê bình phim ảnh. Cùng một thời điểm, cũng hai con người ấy, cũng vào thời khắc ấy nhưng qua hai lần kể, câu chuyện đã khác đi rồi...
Trailer