Đang tải player vui lòng chờ chút...

Thích khách Nhiếp Ẩn Nương

3
1

Thích khách Nhiếp Ẩn Nương

The Assassin, The Hidden Heroine

Nội dung
    Nhiếp Ẩn Nương và Điền Quý An, tiết độ sứ của Ngụy Bác là thanh mai trúc mã. Nhưng đạo cô đột nhiên bắt Nhiếp Ẩn Nương đi theo mình và huấn luyện cô bé thành sát thủ giết người không chớp mắt.
Trailer