Đang tải player vui lòng chờ chút...

Tin Đồn

2
0

Tin Đồn

The Rumor

Nội dung
    Jung Wo (Lee Donghae) là chủ tịch hội học sinh của một trường trung học. Tin đồn về đoạn băng sex của bạn gái cậu (Woorin) bị lan truyền trong trường và Jung Woo bắt đầu đi tìm kẻ đã tung ra tin đồn này.
Trailer